Κωνσταντίνος Ουζούνης
Γενικός Διευθυντής, Ethos Media S.A.

Σπύρος Φιλιώτης
Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Κλινικής Έρευνας, ΣΦΕΕ, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Pharmaserve – Lilly S.A.C.I

Ιωάννης Ρούσσος
Sc, MSc MedPhys, CEO, ANTAEA Group of Companies, President of the HACRO (Hellenic Association of CROs)

Jim Sage
President PhRMA Innovation Forum, President and Managing Director, Pfizer Hellas

Βασίλης Οικονόμου
Βουλευτής Επικρατείας, Υπεύθυνος Τομέα Υγείας, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1
«Κίνητρα και αντικίνητρα για την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα»

Δώρα Τουρτόγλου
Clinical Research Manager, Ιατρικό Τμήμα, AstraZeneca Ελλάς

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2
«Επαρκεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εφαρμογή του;»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3
«Πώς μπορούμε επιτέλους να χαράξουμε Εθνικό Σχέδιο. Ποια πρέπει να είναι τα βασικά συστατικά του;»