Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος HACRO (Ελληνικού Συλλόγου των CRO's), Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος εταιρίας "Coronis Research ΑΕ"

Ομιλία – Παρουσίαση: Ευαγγελία Κοράκη

Πρόεδρος HACRO (Ελληνικού Συλλόγου των CRO’s), Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος εταιρίας “Coronis Research ΑΕ”