Μπαργιώτας Κωνσταντίνος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Βουλευτής Λάρισας, Υπεύθυνος του τομέα υγείας, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Πατούλης Γεώργιος

Πρόεδρος, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)

Αλεξανδράτος Σπύρος

Επικεφαλής Συμβουλευτικής Διεύθυνσης της IQVIA στην Ελλάδα

Αποστολίδης Πασχάλης

Διευθύνων Σύμβουλος AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

Γαβριατοπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Θεραπευτικής και Μεθοδολογίας Κλινικής Έρευνας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Γιαννακόπουλος Βασίλης, BSc(Hons)Pharm MBA

Μedical Affairs Head, Creative Pharma Services

Δημόπουλος Μελέτιος Αθανάσιος

Καθηγητής Θεραπευτικής - Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρύτανης ΕΚΠΑ

Θηραίος Ελευθέριος

MD, Msc in Public Health, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Γραμματέας, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Κάσσης Κυριάκος

Director - Clinical Data Management, Agilis SA

Κοράκη Ευαγγελία

Πρόεδρος, Ελληνικός Σύλλογος των CROs (HACRO) & Chief Executive Officer, CORONIS Research SA.

Κούβελας Δημήτρης

MD, BPharm, PhD, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, ΑΠΘ, Πρόεδρος, Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης

Κουλούρης Σωκράτης

Ιατρικός Διευθυντής, Roche Hellas

Παπαταξιάρχης Μάκης

Διευθύνων Σύμβουλος Janssen Ελλάδος, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum, Πρόεδρος του AmCham Pharmaceutical Committee

Τέρπος Ευάγγελος

Καθηγητής Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Τσαπόγα Δήμητρα

Επιστημονικά Υπεύθυνη & Επικεφαλής Τμήματος Κλινικών Υποθέσεων, Creative Pharma Services S.A.