Γεώργιος Δενδραμής

Οικονομολόγος, πρώην Πρόεδρος - Διοικητής του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας»

Ο κ. Δενδραμής Γεώργιος είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διευθυντής -Σύμβουλος Υπουργών Υγείας αλλά και Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (1ης ΥΠΕ). Κατείχε τη θέση του Προέδρου – Διοικητή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”. Είναι Τακτικό μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της 1ης ΥΠΕ και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος.