Δενδραμής Γιώργος

Πρόεδρος - Διοικητής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ".

Ο κ. Δενδραμής Γεώργιος είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διευθυντής -Σύμβουλος Υπουργών Υγείας αλλά και Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (1ης ΥΠΕ).

Σήμερα είναι Πρόεδρος – Διοικητής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”.

Είναι Τακτικό μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της 1ης ΥΠΕ και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος.