Κάσσης Κυριάκος

Director - Clinical Data Management, Agilis SA

O κ. Κυριάκος Κάσσης διευθύνει την επιχειρησιακή μονάδα υπηρεσιών data management κλινικών ερευνών της Agilis SA. και είναι υπεύθυνος για την στρατηγική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της υπηρεσίας λογισμικού clinical project (clinicalproject.eu). Είναι Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ με ειδίκευση στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Διπλωματούχος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Έχει πολυετή εμπειρία  στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση και παρακολούθηση κλινικών ερευνών-μελετών, ενώ διαθέτει περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια διεθνούς εμπειρίας στην ανάπτυξη τεχνολογίας και στη διεύθυνση έργων πληροφορικής για μεγάλους διεθνείς οργανισμούς με ανάγκες διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων.