Μαύρος Α. Δημήτρης

Member of the Board, MRB HELLAS A.E.

Πρόεδρος ΣΕΔΕΑ από το 2016 (έχοντας διατελέσει επίσης Πρόεδρος 1997-2006), Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Ηγεσίας Ε.Ε.Δ.Ε. (06/2010-06/2016) και από Ιούνιο 2016 μέχρι και σήμερα Ex Officio μέλος ΔΣ.

Από το 1986 έως σήμερα διοικεί την MRB HELLAS A.E. και στο διάστημα αυτό έχει χειριστεί μεγάλους Έλληνες και πολυεθνικούς πελάτες, ΜΜΕ και οργανισμούς του Δημοσίου. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως επίσημος εισηγητής σε συνέδρια (π.χ. Ε.Ι.Μ., Ε.Δ.Ε.Ε., Ε.Ε.Δ.Ε., ΕΙΕΠ, Λέσχη Επιχειρηματικότητος Ινστιτούτου Επικοινωνίας, ECR κ.ά.). Είναι καταξιωμένο στέλεχος στον επαγγελματικό χώρο της έρευνας αγοράς στην Ελλάδα, αλλά και σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο, και έχει τιμητικώς διακριθεί συμμετέχοντας στην εξαιρετικής σημαντικότητας εξαμελή επιτροπή της E.SO.MA.R. με στόχο την ανανέωση / αναθεώρηση των Διεθνών Κωδίκων Δεοντολογίας στον τομέα των Κοινωνικών και Πολιτικών Ερευνών.