Ρούπας Θεόδωρος

Διοικητής –Πρόεδρος Δ.Σ. του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ»Βούλας

Ο κ. Θ. Ρούπας είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο BRUNEL University UK με θέμα Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την Διοικητική Λειτουργία και Χρηματοοικονομική Διαχείριση του Ασφαλιστικού Συστήματος στην Ελλάδα.

Έχει διδακτική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Την τελευταία οκταετία διετέλεσε Αναπληρωτής Διοικητής στο Γ.Ν. «ΝΙΚΑΙΑΣ», και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στο Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ».