Σιβολαπένκο Γρηγόριος Β.

Αν. Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Φαρμακοκινητικής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Δρ. Γρ. Σιβολαπένκο έλαβε το πτυχίο Φαρμακευτικής από το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1984 και το τίτλο του Διδάκτορος (Ph.D.) στην Ιατρική (Ανοσολογία και Κλινική Ογκολογία) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 1990. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1985-1990 εργάσθηκε ως Ερευνητής (βασική, προκλινική και κλινική έρευνα) στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου και στο Imperial Cancer Research Fund (Μ. Βρετανία). Κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια ο Δρ. Γρ. Σιβολαπένκο εργάσθηκε ερευνητικά σε διάφορες θεραπευτικές περιοχές και κυρίως στον καρκίνο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις νέες προσεγγίσεις για στοχεύουσα (targeted) και επιλεκτική διάγνωση και θεραπεία, με τη κλινική χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η ακαδημαϊκή προκλινική και η κλινική του έρευνα είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και βιβλία. Επιπλέον, ο Δρ. Γρ. Σιβολαπένκο απέκτησε εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων με έμφαση στη κλινική έρευνα, μέσω της απασχόλησης του σε Ελληνικές και πολυεθνικές Φαρμακευτικές και CRO Εταιρείες ως μέλος Επιστημονικών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων. Από το 2005 κατέχει τη θέση του Αν. Καθηγητή και είναι δ/ντης του Εργαστηρίου Φαρμακοκινητικής, στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.