Τσαπόγα Δήμητρα

Επιστημονικά Υπεύθυνη & Επικεφαλής Τμήματος Κλινικών Υποθέσεων, Creative Pharma Services S.A.

Επιστημονικά Υπεύθυνη & Επικεφαλής Τμήματος Κλινικών Υποθέσεων της Creative Pharma Services S.A.

Υπεύθυνη για την επιχειρησιακή ανάπτυξη, το διατμηματικό συντονισμό των συμβουλευτικών έργων καθώς επίσης και τη συνολική εποπτεία της επιχειρησιακής δραστηριότητας του τμήματος Κλινικών Υποθέσεων της εταιρείας Creative Pharma Services S.A.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε διάφορους ρόλους ευθύνης τόσο στο χώρο των Φαρμακευτικών Εταιρειών όσο και των διεθνούς εμβέλειας CROs, εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της Creative Pharma Services, από την ίδρυσή της, συντελώντας καθοριστικά στην πορεία επιτυχημένης ανάπτυξής της.

Με προσήλωση υπέρ του ορθού προγραμματισμού, του σε προορατική βάση σχεδιασμού, της ενσωμάτωσης της αλλαγής και της αναζήτησης της επιπρόσθετης αξίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδιαιτέρως όταν αυτή σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και το επικείμενο όφελος των ασθενών.

Διαθέτει σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιοτεχνολογία και είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛΕΦΙ) και της HACRO.