Χονδρέλης Γιάννης

Sr. Διευθυντής Κλινικών Ερευνών & Εγκρίσεων, Φαρμασέρβ – Lilly

O κ. Γ. Χονδρέλης είναι απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της διατριβής του, εργάστηκε για δύο έτη, ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου του Calgary, στον Καναδά. Έχει ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε  πλήθος ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Το 1994 ξεκίνησε την καριέρα του στη φαρμακευτική εταιρία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ, ως συνεργάτης Επιστημονικής Ενημέρωσης και στη συνέχεια και επί σειρά ετών διετέλεσε Product Manager, Group Product Manager και Marketing Manager. Τον Ιούνιο του 2004  ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Κλινικών Ερευνών και από το 2009 κατέχει τη θέση του Sr. Διευθυντή Κλινικών Ερευνών & Εγκρίσεων της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ. Στα κύρια επαγγελματικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνονται η κλινική έρευνα και η έρευνα γενικότερα στην Ελλάδα, το ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στο φάρμακο, καθώς και τα Οικονομικά της Υγείας. Συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Επιτροπής Κλινικών Μελετών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ως Συντονιστής της ομάδας εργασίας για την αποτύπωση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα.